"FUN FARM ENTERTAINMENT"

"FROM SPIDERS TO TREK WAGONS"

The Fun Farm has an interesting collection of old "Spoke Wheeled" Transport, much of which is still serviceable today and may be hired for special occasions.

Below you will see a selection of some of these interesting vehicles.
You can also check out "Stylish Transport" on this site.

HOME
CONTACT DETAILS
ADVENTURE CAMPS
ANIMAL TRAINING
SHOW TIME
STYLISH TRANSPORT
ANIMALS
MUSEUM
WORKING WITH ANIMALS
GALLERY
BABY CAMELS
         

Die "Eenperdkapkar" 1935
As:Durban Pretoria
Rigby Makers 1935

"Bokkeiekar"1909
As: Faggoted Warranted
Reliange

"Druiwebakkar"

"Bokkiekar" met twee disslebome: 1935
As: GreatRex Ltd
Johannesburg, Pretoria, Durban,
Rigby and Sons Makers

"Bokkiekar": 1942
As: J Brockhouse & Cole
West Bromwick

Gig (word deur een perd getrek)

"Twyfellaar" Spider: 1906
As: Engelse vlag en kroon Agterste sitplek kan omswaai M.a.w. mense war agter ry kan vorentoe of agtertoe kyk

Spider gebou deur Oom Mattewis vir getroues


Spider Amerikanse tipe


Viersitplek Kapkar
(Kom. S. Roos se kapkar)
As: Selby & Co BIRMM
Morton Bros. Builders
Aliwal Noord


Kapkar: 1937
As: Rigby & Sons Makers 1937


Verewa: 1915
Oorspronklike skilderwerk op die die kant: Heidelberg 1915

Portiere het die trollie gebruik om bagasie on Durban Stasie te karwei.

Skotskar met tip bak

Ligte Bokwa

"Sarie Marai" Agt Perdewa